Försäljningsvillkor


Gäller för Infoservice i Kalmar AB, nedan kallad säljare, och köpare, nedan kallad kund/köpare. Villkoren anses accepterade vid beställning hos Infoservice i Kalmar AB.

Priser
Samtliga priser anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms, frakt och eventuell tull. För att beställa till utlandet ber vi kund kontakta säljaren innan beställning. Om växelkursen för SEK förändras förbehåller säljaren sig att justera priser. Bekräftad order prisjusteras ej. Säljaren reserverar sig för eventuella skrivfel och slutförsäljning. Ordrar under 5000 SEK behandlas ej.

Betalningsvillkor
Faktura 30 dagar. Säljaren förbehåller sig rätten att göra kreditprövning av kund innan leverans. Om köpare inte betalar faktura inom angiven tid utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta samt vidare eventuella kostnader för inkasso, ansökningsavgift och handläggning av ärendet.

Returrätt
Varor med tryck produceras specifikt för kunds räkning vilket innebär att ordern alltid är bindande och ingen returrätt erbjuds av säljaren. För övriga varor gäller distansköplagen. Köparen står alltid för returfrakten.

Avbryta pågående order
Om kund vill avbryta pågående order måste denna kontakta säljaren för se om möjlighet finns att upplösa ordern eller om produktion redan fastställs. Köparen debiteras för samtliga uppkomna kostnader i samband med annulleringen. Har ordern redan producerats debiteras hela ordervärdet.

Reklamation
Köparen förbinder sig att kontrollera färg, form, funktion och utförande innan beställning görs. Fel som upptäckts eller borde upptäckts av köparen skall reklameras inom fem (5) dagar från varans mottagande. I annat fall ska varan reklameras inom skälig tid efter att felet märkts eller borde ha märkts. Kunden får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Reklameras inte varan inom 30 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Leverans & Frakt
Leveranstiden beräknas från och med att det senaste korrekturet är godkänt. Fraktkostnader tillkommer.

Outlösta paket
Vi debiterar en avgift för försändelser som inte hämtas ut motsvarande de faktiska kostnaderna för returfrakt, fraktavgift samt hantering.

Varor med tryck
För tryckta varor ges ingen färggaranti på färdig produkt. Om exakt färg önskas ska köparen beställa ett provtryck för godkännande. Extra kostnader för köparen tillkommer samt att leveranstiden kan komma att förlängas.

Köparen ansvarar för all korrekturläsning Eventuellt originalarbete orderbekräftas ej utan debiteras direkt på fakturan. Vi förbehåller oss rätten att utföra originalarbete i de fall icke reprodugligt original bifogas med beställning. Pris för originalarbete är 750 kr/h och minst 30 minuter kommer att debiteras.

Ansvarsfriskrivning gåvokort
För de gåvokort säljaren erbjuder gäller följande särskilda ansvarsfriskrivning utöver de villkor som gäller för försäljning i övrigt. Detta gäller för samtliga gåvokort, presentkort och värdecheckar.

Säljaren är endast förmedlare av gåvokort och kan därför, utöver själva leveransen av gåvokortet i sig, inte lämna några som helst garantier avseende de produkter eller tjänster som gåvokortet erbjuder eller att respektive utfärdare uppfyller sitt åtagande enligt det levererade gåvokortet. Säljaren friskriver sig därmed från allt ansvar avseende beställning av vald produkt, dess leverans, innehåll, utformning, kvalité m.m. Säljaren ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, eller andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva leveransen eller utebliven leverans av beställda produkter från gåvokorten. Detta gäller även för det fall utfärdaren av gåvokortet skulle upphöra med sin verksamhet efter det att gåvokortet är levererat. Om köparen har invändningar som kan härledas till leveransen av produkter från gåvokorten, skall köparen således kontakta det företag som har eller skulle ha tillhandahållit leveransen eller som utfärdat gåvokortet. Namn och adressuppgifter på det företag som har eller skulle ha levererat produkten finns tillsammans med gåvokortet. Gåvokorten har en begränsad giltighetstid. Giltighetstiden finns angiven på gåvokortet.

Force majeure
Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa villkor. Eventuella tvister skall lösas i svensk allmän domstol.